Kurz podvojného účtovníctva na počítači

Ako?

Chceli by ste sa stať odborníkom na podvojné účtovníctvo?

Naše kurzy podvojného účtovníctva Vás naučia ovládať postupy účtovania v sústave podvojného účtovníctva a pomôžu Vám získať prehľad v príslušnej legislatíve. Naučíte sa viesť podvojné účtovníctvo v modernom účtovníckom programe Omega, ktorý je v súčasnosti jedným z najpoužívanejších účtovníckych programov obzvlášť v sektore malých a stredne veľkých firiem. Naučíte sa ako a kde možno nájsť ďalšie informácie, novinky a zmeny v zákonoch, ktoré sa týkajú účtovníckej praxe. Kurz podvojného účtovníctva v Inštitúte jazykov a vzdelávania Vám pomôže stať sa kompetentným účtovníkom, ktorý má jasno v účtovných predpisoch a vie sa prispôsobiť všetkým legislatívnym zmenám.

Kurz je určený pre všetkých záujemcov o podvojné účtovníctvo podnikateľov, ktorí majú za sebou základy účtovníctva, ale potrebujú sa naučiť účtovné postupy v praxi a na počítači. Študentom či absolventom škôl kurz podvojného účtovníctva umožní získať nové znalosti a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva v jednom z najpoužívanejších účtovníckych programov, vďaka čomu zvýšia svoju šancu získať zamestnanie a uplatniť sa v praxi. Zároveň poskytuje priestor pre podnikateľov, ktorí by chceli mať vo svojom účtovníctve prehľad a chcú sa naučiť, ako funguje podvojné účtovníctvo.

Naše kurzy jednoduchého účtovníctva vyučujú skúsení lektori, ktorí ovládajú aktuálne zákonné postupy a poznajú množstvo príkladov z praxe. Vďaka tomu Vám dokážu odovzdať maximum znalostí, aby ste sa stali skutočnými odborníkmi v podvojnom účtovníctve.  

Výučba kurzu podvojného účtovníctva bude z veľkej časti prebiehať na praktických príkladoch priamo v programe Omega. Z rôznych tém, ktorým sa budete venovať počas kurzu vyberáme:

 • založenie a nastavenie firmy v programe Omega
 • nastavenie číselníkov
 • účtovný rozvrh
 • otvorenie a uzavretie účtovných kníh a účtovná závierka
 • zisťovanie výsledku hospodárenia v účtovníctve
 • účtovanie dane z príjmov, inventarizačných rozdielov
 • zásady pre členenie majetku a záväzkov
 • zásady pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek a pre tvorbu a použitie rezerv
 • postupy účtovania pri oceňovaní majetku
 • účtovanie leasingu (finančného prenájmu)
 • účtové triedy 0 až 7 (dlhodobý majetok, zásoby, finančné účty, zúčtovacie vzťahy, kapitálové účty a dlhodobé záväzky, náklady, výnosy, uzávierkové účty a podsúvahové účty)
 • daňové priznanie k DPH a k dani z príjmov

 

V priebehu kurzu budete mať možnosť vyskúšať si svoje teoretické vedomosti na veľkom počte praktických príkladov. Vaše vedomosti na konci kurzu preskúšame praktickým testom, ktorý zhodnotí Vašu pripravenosť používať podvojné účtovníctvo v praxi. Po úspešnom absolvovaní testu obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu od Inštitútu jazykov a vzdelávania a firmy Kros, ktorá je tvorcom počítačového programu Omega.

V Inštitúte jazykov a vzdelávania máte zaručený profesionálny prístup a efektívnu výučbu. Naučíme Vás to, čo skutočne potrebujete!

a href=

Vytlačiť E-mail