Kurz jednoduchého účtovníctva na počítači

Ako?

Ako sa stať odborníkom na jednoduché účtovníctvo?

Prihláste sa v niektorej z pobočiek Inštitútu jazykov a vzdelávania do kurzu jednoduchého účtovníctva a naučíme Vás ovládať účtovné postupy a príslušné zákonné predpisy v praxi na počítači v programe Alfa plus, jednom z najpoužívanejších účtovníckych programov na Slovensku. Našim cieľom je, aby absolventi našich kurzov boli skutočne kompetentnými účtovníkmi a prakticky ovládali jednoduché účtovníctvo pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Kurz jednoduchého účtovníctva Vám zároveň objasní najdôležitejšie legislatívne opatrenia, ktoré sa týkajú jednoduchého účtovníctva a získate prehľad o postupoch účtovania a závierke v sústave jednoduchého účtovníctva pre podnikateľov. V priebehu kurzu sa naučíte prakticky na počítači:

  • založiť a nastaviť firmu
  • založiť a viesť peňažný denník, knihu pohľadávok a záväzkov
  • otvoriť a uzatvárať účtovné knihy
  • zásady členenia majetku a záväzkov
  • rozdelenie dlhodobého majetku na hmotný a nehmotný
  • vedenie zásob
  • finančný majetok a rezervy
  • účtovné prípady v cudzej mene
  • vytvoriť účtovnú závierku a daňové priznanie
  • ďalšie prípady, ako sú dotácie, leasing, DPH, odpisy

Tento kurz jednoduchého účtovníctva je vhodný pre pre začínajúcich účtovníkov, ako aj živnostníkov, ktorí si sami chcú viesť jednoduché účtovníctvo. Študentom či absolventom škôl kurz jednoduchého účtovníctva umožní získať nové znalosti a praktické skúsenosti s vedením účtovníctva na počítači, vďaka čomu si budú môcť ľahšie získať zamestnanie a uplatniť sa v praxi.

Kurzy jednoduchého účtovníctva v Inštitúte jazykov a vzdelávania vyučujú skúsení lektori, ktorí ovládajú množstvo príkladov z praxe, ako aj najnovšie zákonné postupy.

V priebehu kurzu budete mať možnosť vyskúšať si svoje teoretické vedomosti na veľkom počte praktických príkladov. Vaše znalosti na konci kurzu preskúšame praktickým testom, ktorý zhodnotí Vašu pripravenosť používať jednoduché účtovníctvo v praxi. Po úspešnom absolvovaní testu obdržíte certifikát o absolvovaní kurzu od Inštitútu jazykov a vzdelávania a firmy Kros, ktorá je tvorcom počítačového programu Alfa plus.

Prečo u nás?

V Inštitúte jazykov a vzdelávania získate praktické znalosti účtovania v počítačovom prostredí. Výučba prebieha v moderne vybavených počítačových učebniach. Každý študent má k dispozícii vlastný počítač, kde má možnosť simulovať založenie a vedenie účtovníctva vlastnej firmy a všetky účtovné prípady, nastavenia a príklady má možnosť zobrať si so sebou domov v digitálnej forme, aby si mohol zopakovať učivo a zapísať získané vedomosti do pamäte v pohodlí domova.

Poznámka: Neverte ponukám účtovníckych kurzov, kde Vám vopred nezaručia prístup k počítaču. V dnešnej dobe už prakticky každý účtovník využíva pri svojej práci špecializovaný počítačový program. V našich kurzoch jednoduchého účtovníctva budete mať na 100% k dispozícii počítačový program Alfa+, do ktorého jeho tvorca neustále zapracováva najnovšie legislatívne zmeny, čo Vám v budúcnosti ušetrí veľa času, ktorý by ste inak museli stráviť štúdiom príslušných zákonov.

Cena a dĺžka kurzu

Kurzy jednoduchého účtovníctva v Inštitúte jazykov a vzdelávania majú dĺžku od 32 vyučovacích hodín a ceny za kurz sa v jednotlivých regiónoch mierne líšia. 

Bližšie informácie získate  niektorej z našich pobočiek:

V Inštitúte jazykov a vzdelávania máte zaručený profesionálny prístup a efektívnu výučbu. Naučíme Vás to, čo skutočne potrebujete!

 

dokumentacia

Vytlačiť